Håndtering af persondata

Hvem er vi

Vi er en gruppe af selvstændige danske psykologer (Cand. psych. eller Cand. pæd. psych.) som tilbyder viden ifm. den aktuelle situation omkring corona virussen.
Hjemmesiden er: http://psykiskcoronaberedskab.dk

GDPR politik

Den enkelt psykolog følger de etisk faglige regler omkring tavshedspligt og GDPR sikker opbevaring af oplysning. Psykolog konsultationerne leveres i denne coronakrise tid pr telefon eller videolink. Video skal psykologen sikre er GDPR compliant (vi anbefaler enten Signal (gratis såfremt begge installerer den gratis app), We.care (14 dage prøvetid, derefter 300 kr om måneden for psykologen).